کرون دانمارک / روبل روسیه

DKK/RUB Ask
نرخ فعلی:: 11.7185 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 11.7185 0.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.7185 0.12
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۴۳:۴۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / روبل روسیه 0.0149 0.0587 0.3414 0.6723 1.2841 1.8884

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2815
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2815
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2815
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2815
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.4%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی