کرون دانمارک / زلوتی لهستان

DKK/PLN Ask
نرخ فعلی:: 0.6146 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.6146 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.6146 -
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرون دانمارک / زلوتی لهستان در روز جاری

۱۳:۳۵:۳۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.6146 13:35:39 - - - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6146 13:35:36 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 13:22:32 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 13:07:29 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 13:02:57 - - 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6192 13:02:55 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 12:42:29 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 12:03:19 - - 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6192 12:03:12 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 11:56:23 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 11:43:22 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 11:28:29 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 11:22:41 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 11:07:29 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 10:22:43 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 10:14:25 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 10:02:56 - - 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6192 10:02:54 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 09:49:31 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 09:43:32 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 09:21:33 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 09:02:38 - - 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6192 09:02:28 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 08:56:26 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 08:43:30 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 08:35:34 - - - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6146 08:35:33 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 08:22:38 0.0046 0.75% 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
0.6146 08:07:28 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.75% - 0.3854
0.6192 08:02:45 - - 0.0046 0.75% - - 0.0046 0.3808
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی