کرون دانمارک / روپیه پاکستان

DKK/PKR Ask
نرخ فعلی:: 26.77 0.3
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 26.77 0.3

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 26.77 0.3

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون دانمارک / روپیه پاکستان

در حال حاضر قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون دانمارک / روپیه پاکستان
26.77 ریال
می باشد

قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان روز گذشته برابر با
26.84 ریال
بود

قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به روز گذشته
0.07 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون دانمارک / روپیه پاکستان برابر با 26.85 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

27 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

26.76 ریال

قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / روپیه پاکستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 26.51 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.98 درصدی یا 0.26 ریال کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / روپیه پاکستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 26.85 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.29  درصدی یا 0.08 ریال کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 26.6 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.63 درصدی یا 0.17 ریال کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / روپیه پاکستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 25.576 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.66 درصدی یا 1.194 ریال کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 25.515 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.91 درصدی یا 1.255 ریال کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون دانمارک / روپیه پاکستان برابر است با 27.44 ریال که در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.371195 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون دانمارک / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.29 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.63 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.66 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.91 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.01  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان، 0.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان، 0.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان،  0.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان،  0.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 3.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان،  0.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان،  0.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / روپیه پاکستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / روپیه پاکستان،  0.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون دانمارک / روپیه پاکستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی