کرون دانمارک / دلار نامبیا

DKK/NAD Ask
نرخ فعلی:: 2.351 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.351 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.351 0.06
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۴۳:۱۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.351 04:43:11 0.0017 0.07% 0.0013 0.06% 0.0013 0.06% 0.0014 0.351
2.3527 04:21:59 0.0004 0.02% 0.003 0.13% 0.003 0.13% 0.0003 0.3527
2.3523 04:07:51 0.0003 0.01% 0.0026 0.11% 0.0026 0.11% 0.0001 0.3523
2.352 03:43:14 0.0019 0.08% 0.0023 0.10% 0.0023 0.10% 0.0004 0.352
2.3501 03:21:57 0.001 0.04% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0023 0.3501
2.3511 02:29:05 0.0014 0.06% 0.0014 0.06% 0.0014 0.06% 0.0013 0.3511
2.3497 02:08:00 0.0013 0.06% - - - - 0.0027 0.3497
2.3484 01:43:00 0.0022 0.09% 0.0013 0.06% 0.0013 0.06% 0.004 0.3484
2.3506 01:01:59 0.0001 - 0.0009 0.04% 0.0009 0.04% 0.0018 0.3506
2.3507 00:43:38 0.001 0.04% 0.001 0.04% 0.001 0.04% 0.0017 0.3507
2.3497 00:29:28 - - - - - - 0.0027 0.3497
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی