کرون دانمارک / درهم مراکش

DKK/MAD Ask
نرخ فعلی:: 1.4004 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.4004 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.4004 0.08

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کرون دانمارک / درهم مراکش در روز جاری

۰۶:۰۳:۴۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.4004 06:03:48 0.0001 0.01% 0.0011 0.08% 0.0009 0.06% 0.0041 0.4004
1.4003 05:43:46 0.0002 0.01% 0.001 0.07% 0.0008 0.06% 0.0042 0.4003
1.4001 05:03:38 - - 0.0008 0.06% 0.0006 0.04% 0.0044 0.4001
1.4001 05:03:33 0.0001 0.01% 0.0008 0.06% 0.0006 0.04% 0.0044 0.4001
1.4 03:44:53 0.0002 0.01% 0.0007 0.05% 0.0005 0.04% 0.0045 0.4
1.3998 03:24:07 0.0001 0.01% 0.0005 0.04% 0.0003 0.02% 0.0047 0.3998
1.3999 03:04:43 - - 0.0006 0.04% 0.0004 0.03% 0.0046 0.3999
1.3999 03:04:36 0.0002 0.01% 0.0006 0.04% 0.0004 0.03% 0.0046 0.3999
1.3997 02:04:58 - - 0.0004 0.03% 0.0002 0.01% 0.0048 0.3997
1.3997 02:04:56 0.0001 0.01% 0.0004 0.03% 0.0002 0.01% 0.0048 0.3997
1.3996 01:44:32 0.0002 0.01% 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.0049 0.3996
1.3998 01:23:47 0.0002 0.01% 0.0005 0.04% 0.0003 0.02% 0.0047 0.3998
1.3996 01:03:51 - - 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.0049 0.3996
1.3996 01:03:50 0.0001 0.01% 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.0049 0.3996
1.3995 00:23:28 - - 0.0002 0.01% - - 0.005 0.3995
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی