کرون دانمارک / درهم مراکش

DKK/MAD Ask
نرخ فعلی:: 1.4387 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.4387 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.4387 0.07
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۰۶:۰۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.4387 11:06:01 - - 0.001 0.07% 0.0001 0.01% 0.0081 0.4387
1.4387 11:06:00 0.0013 0.09% 0.001 0.07% 0.0001 0.01% 0.0081 0.4387
1.4374 10:43:55 0.0019 0.13% 0.0003 0.02% 0.0014 0.10% 0.0094 0.4374
1.4393 10:23:30 0.001 0.07% 0.0016 0.11% 0.0005 0.03% 0.0075 0.4393
1.4383 10:05:49 - - 0.0006 0.04% 0.0005 0.03% 0.0085 0.4383
1.4383 10:05:46 0.0009 0.06% 0.0006 0.04% 0.0005 0.03% 0.0085 0.4383
1.4374 09:43:52 0.0007 0.05% 0.0003 0.02% 0.0014 0.10% 0.0094 0.4374
1.4381 09:04:40 - - 0.0004 0.03% 0.0007 0.05% 0.0087 0.4381
1.4381 09:04:39 0.0021 0.15% 0.0004 0.03% 0.0007 0.05% 0.0087 0.4381
1.4402 08:43:48 0.0001 0.01% 0.0025 0.17% 0.0014 0.10% 0.0066 0.4402
1.4401 08:22:58 0.0015 0.10% 0.0024 0.17% 0.0013 0.09% 0.0067 0.4401
1.4386 08:04:01 - - 0.0009 0.06% 0.0002 0.01% 0.0082 0.4386
1.4386 08:04:01 0.0001 0.01% 0.0009 0.06% 0.0002 0.01% 0.0082 0.4386
1.4385 07:03:54 - - 0.0008 0.06% 0.0003 0.02% 0.0083 0.4385
1.4385 07:03:43 0.001 0.07% 0.0008 0.06% 0.0003 0.02% 0.0083 0.4385
1.4395 06:43:51 0.0005 0.03% 0.0018 0.13% 0.0007 0.05% 0.0073 0.4395
1.44 06:22:38 0.0024 0.17% 0.0023 0.16% 0.0012 0.08% 0.0068 0.44
1.4376 06:04:02 - - 0.0001 0.01% 0.0012 0.08% 0.0092 0.4376
1.4376 06:04:01 0.0019 0.13% 0.0001 0.01% 0.0012 0.08% 0.0092 0.4376
1.4395 05:43:40 0.0009 0.06% 0.0018 0.13% 0.0007 0.05% 0.0073 0.4395
1.4386 05:22:57 0.0002 0.01% 0.0009 0.06% 0.0002 0.01% 0.0082 0.4386
1.4388 05:04:15 - - 0.0011 0.08% - - 0.008 0.4388
1.4388 05:04:14 0.0009 0.06% 0.0011 0.08% - - 0.008 0.4388
1.4397 04:43:32 0.0012 0.08% 0.002 0.14% 0.0009 0.06% 0.0071 0.4397
1.4385 04:04:04 - - 0.0008 0.06% 0.0003 0.02% 0.0083 0.4385
1.4385 04:04:00 0.0001 0.01% 0.0008 0.06% 0.0003 0.02% 0.0083 0.4385
1.4384 03:43:44 0.0001 0.01% 0.0007 0.05% 0.0004 0.03% 0.0084 0.4384
1.4383 03:23:01 0.001 0.07% 0.0006 0.04% 0.0005 0.03% 0.0085 0.4383
1.4373 03:04:17 - - 0.0004 0.03% 0.0015 0.10% 0.0095 0.4373
1.4373 03:04:08 0.0026 0.18% 0.0004 0.03% 0.0015 0.10% 0.0095 0.4373
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی