کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی

DKK/LTL Ask
نرخ فعلی:: 0.4693 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4693 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4693 -

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی

در حال حاضر قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی
0.4693 ریال
می باشد

قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی روز گذشته برابر با
0.4693 ریال
بود

قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.4715 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.4693 ریال

قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی برابر است با 0.471 ریال که در تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.360934 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی