کرون دانمارک / پوند لبنان

DKK/LBP Ask
نرخ فعلی:: 243.68 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 243.68 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 243.68 0.01
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۳:۰۱:۵۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / پوند لبنان 0.03 1.20 5.87 5.30 15.06 4.84

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 245
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 247
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 246
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 246
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی