کرون دانمارک / شیلینگ کنیا

DKK/KES Ask
نرخ فعلی:: 17.41 0.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.41 0.46
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.41 0.46
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی