کرون دانمارک / ین ژاپن

DKK/JPY Ask
نرخ فعلی:: 17.3467 0.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 17.3467 0.41

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 17.3467 0.41

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کرون دانمارک / ین ژاپن در روز جاری

۰۲:۲۳:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
17.3467 02:23:31 0.0051 0.03% 0.0718 0.41% 0.0103 0.06% 0.0718 0.3467
17.3518 02:04:04 - - 0.0667 0.38% 0.0052 0.03% 0.0667 0.3518
17.3518 02:04:01 0.0667 0.38% 0.0667 0.38% 0.0052 0.03% 0.0667 0.3518
17.4185 01:56:37 0.0708 0.41% - - 0.0615 0.35% - 0.4185
17.3477 01:44:38 0.0708 0.41% 0.0708 0.41% 0.0093 0.05% 0.0708 0.3477
17.4185 01:28:38 0.0688 0.40% - - 0.0615 0.35% - 0.4185
17.3497 01:22:51 0.0688 0.40% 0.0688 0.40% 0.0073 0.04% 0.0688 0.3497
17.4185 01:07:39 0.0671 0.39% - - 0.0615 0.35% - 0.4185
17.3514 01:03:24 - - 0.0671 0.39% 0.0056 0.03% 0.0671 0.3514
17.3514 01:03:22 0.0029 0.02% 0.0671 0.39% 0.0056 0.03% 0.0671 0.3514
17.3543 00:44:07 0.0027 0.02% 0.0642 0.37% 0.0027 0.02% 0.0642 0.3543
17.357 00:23:18 - - 0.0615 0.35% - - 0.0615 0.357
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی