کرون دانمارک / کرونا ایسلند

DKK/ISK Ask
نرخ فعلی:: 21.744 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 21.744 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 21.744 0.16
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۸:۰۷:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / کرونا ایسلند 0.0350 0.0970 0.2910 1 3.6390 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.256
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.256
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.256
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.744
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی