کرون دانمارک / کرونا ایسلند

DKK/ISK Ask
نرخ فعلی:: 22.088 0.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 22.088 0.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 22.088 0.41
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 19.336 ۱۳:۴۹:۱۹ 0.13 0.68% 19.367 19.266 19.266 0.336 19.289 19.365
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0101 ۸ آبان - - 0.0101 0.0101 0 - 0.0101 0.0101
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۲۰ مهر - - 0.013 0.013 0 - - 0.0131
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0104 ۷ آبان - - 0.0104 0.0104 0 - 0.0104 0.0106
انگولتروم بوتان / دلار 0.0134 ۰۲:۰۱:۰۶ - - 0.0135 0.0134 0.0135 - 0.0136 0.0137
بات تایلند / پزو شیلی 24.78 ۱۳:۴۹:۱۹ 0.03 0.12% 24.79 24.73 24.74 0.22 24.8 25.77
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5546 ۱۳:۴۹:۲۱ 0.0032 0.21% 1.5546 1.5503 1.5506 0.4454 1.5514 1.5623
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.512 ۱۳:۴۹:۱۸ 0.0029 0.12% 2.5136 2.5075 2.5083 0.512 2.5091 2.5091
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.6853 ۱۳:۴۹:۲۱ 0.0013 0.19% 0.6888 0.6843 0.6843 0.3147 0.684 0.7008
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2478 ۱۳:۴۹:۲۰ 0.0001 0.04% 0.2485 0.2477 0.248 - 0.2479 0.2487
بات تایلند / پوند لبنان 48.72 ۱۳:۴۹:۲۱ 0.07 0.14% 48.75 48.62 48.64 0.28 48.65 49.02
بات تایلند / پوند مصر 0.5053 ۱۳:۴۹:۱۹ 0.0007 0.14% 0.5055 0.5043 0.5045 0.4947 0.5046 0.5087
بات تایلند / درهم امارات 0.1179 ۱۳:۴۹:۱۸ 0.0002 0.17% 0.1179 0.1176 0.1176 - 0.1177 0.1186
بات تایلند / درهم مراکش 0.2963 ۱۳:۴۹:۲۱ 0.0008 0.27% 0.2963 0.2953 0.2956 - 0.2955 0.297
بات تایلند / دلار 0.0321 ۱۲:۲۱:۱۵ - - 0.0321 0.032 0.032 - 0.0321 0.0323
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی