کرون دانمارک / فورینت مجارستان

DKK/HUF Ask
نرخ فعلی:: 46.836 0.58
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 46.836 0.58
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 46.836 0.58
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۴۳:۳۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 46.836
بالاترین قیمت روز 47.176
پایین ترین قیمت روز 46.836
بیشترین مقدار نوسان روز 0.17
درصد بیشترین نوسان روز 0.28%
نرخ بازگشایی بازار 47.111
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۵:۴۳:۳۲
نرخ روز گذشته 47.109
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.58%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.273
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,588,181 ریال
سکه
9,232,206 ریال
دلار
9,791,162 ریال
یورو
10,001,061 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.5550 1.1711% 1400/03/26
یک ماه 0.0780 0.1663% 1400/03/01
شش ماه 1.8910 3.8808% 1399/10/03
یک سال 0.0400 0.0853% 1399/04/03
سه سال 3.2340 7.4171% 1397/04/02
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 47.54
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 47.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 47.21
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 47.11
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 47.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 47.77
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 47.93

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 47.64
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 47.44
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 47.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 46.97
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 47.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 47.92
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 48.11

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 46.38 46.60 46.41 46.60 -
حمایت 2 (S2) 46.60 46.73 46.43 46.71 -
حمایت 1 (S1) 46.72 46.81 46.46 46.94 46.66
نقطه پیوت (PP) 46.94 46.94 46.94 47.05 46.92
مقاومت 1 (R1) 47.06 47.07 47.20 47.28 47.00
مقاومت 2 (R2) 47.28 47.15 47.23 47.39 -
مقاومت 3 (R3) 47.40 47.28 47.26 47.62 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/04/1 47.5040 47.1390 47.9390 47.1390 0.86% 0.405
1400/03/31 47.8530 47.5390 47.91 47.5440 0.63% 0.3
1400/03/30 47.9060 47.8440 47.9060 47.8440 - 0
1400/03/29 47.9090 47.8440 47.9090 47.8440 0.07% 0.032
1400/03/28 47.8430 47.6690 47.9240 47.8760 0.06% 0.029
1400/03/27 47.40 47.3450 47.8510 47.8470 0.96% 0.456
1400/03/26 47.3570 47.0470 47.3910 47.3910 0.11% 0.053
1400/03/25 47.1140 46.78 47.4390 47.3380 1.19% 0.558
1400/03/24 46.8770 46.78 47.2280 46.78 0.18% 0.086
1400/03/23 46.8660 46.8660 46.8660 46.8660 0.01% 0.007
1400/03/22 46.8540 46.8540 46.8730 46.8730 0.05% 0.024
1400/03/21 46.5110 46.4730 46.8730 46.8490 0.75% 0.348
1400/03/20 46.6270 46.4590 46.8580 46.5010 0.77% 0.357
1400/03/19 46.9430 46.5950 46.9630 46.8580 0.13% 0.059
1400/03/18 46.6430 46.6370 46.9450 46.9170 0.61% 0.284
1400/03/17 46.5340 46.4940 46.67 46.6330 0.18% 0.082
1400/03/16 46.5510 46.5510 46.5510 46.5510 0.02% 0.007
1400/03/15 46.53 46.5170 46.5580 46.5580 0.08% 0.035
1400/03/14 46.7260 46.51 46.8030 46.5230 0.44% 0.207
1400/03/13 46.5620 46.4880 46.7610 46.73 0.49% 0.226
1400/03/12 46.5880 46.5040 46.64 46.5040 0.18% 0.086
1400/03/11 46.7670 46.5850 46.7960 46.59 0.33% 0.153
1400/03/10 46.8210 46.6890 46.8810 46.7430 0.24% 0.112
1400/03/9 46.8550 46.8550 46.8550 46.8550 0.02% 0.011
1400/03/8 46.8740 46.84 46.8740 46.8440 0.02% 0.011
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
46.836 15:43:32 0.052 0.11% 0.273 0.58%
46.888 15:22:44 0.032 0.07% 0.221 0.47%
46.92 15:08:48 0.01 0.02% 0.189 0.40%
46.93 14:43:36 0.027 0.06% 0.179 0.38%
46.957 14:23:00 0.019 0.04% 0.152 0.32%
46.938 14:05:10 - - 0.171 0.36%
46.938 14:05:08 0.033 0.07% 0.171 0.36%
46.971 13:43:37 0.055 0.12% 0.138 0.29%
47.026 13:22:51 0.105 0.22% 0.083 0.18%
47.131 12:22:52 0.137 0.29% 0.022 0.05%
46.994 12:09:06 0.001 - 0.115 0.24%
46.993 11:43:29 0.027 0.06% 0.116 0.25%
46.966 11:23:00 0.167 0.36% 0.143 0.30%
47.133 10:44:25 0.005 0.01% 0.024 0.05%
47.138 10:23:00 0.012 0.03% 0.029 0.06%
47.15 10:09:49 0.01 0.02% 0.041 0.09%
47.16 09:43:37 0.002 - 0.051 0.11%
47.158 09:04:09 - - 0.049 0.10%
47.158 09:04:09 0.004 0.01% 0.049 0.10%
47.154 08:43:44 0.002 - 0.045 0.10%
47.156 08:22:45 0.007 0.01% 0.047 0.10%
47.149 07:22:48 0.005 0.01% 0.04 0.08%
47.154 07:03:52 - - 0.045 0.10%
47.154 07:03:44 0.001 - 0.045 0.10%
47.153 06:43:39 0.006 0.01% 0.044 0.09%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی