کرون دانمارک / دلار هنگ کنگ

DKK/HKD Ask
نرخ فعلی:: 1.2399 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.2399 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2399 0.02
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۴۲:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.2399 04:42:57 0.0002 0.02% 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0026 0.2399
1.2397 04:07:52 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0028 0.2397
1.2402 03:43:00 0.0001 0.01% - - - - 0.0023 0.2402
1.2403 03:28:48 0.0004 0.03% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0022 0.2403
1.2399 03:01:57 - - 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0026 0.2399
1.2399 03:01:54 0.0002 0.02% 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0026 0.2399
1.2401 02:21:52 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0024 0.2401
1.24 02:07:59 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0025 0.24
1.2402 01:43:02 0.0002 0.02% - - - - 0.0023 0.2402
1.24 01:01:44 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0025 0.24
1.24 01:01:42 0.0003 0.02% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0025 0.24
1.2403 00:22:18 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0022 0.2403
1.2402 00:08:16 - - - - - - 0.0023 0.2402
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی