کرون دانمارک / یوان چین

DKK/CNY Ask
نرخ فعلی:: 1.033 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.033 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.033 0.19
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۴۹:۴۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.033 11:49:42 0.0006 0.06% 0.002 0.19% 0.0021 0.20% 0.0022 0.033
1.0336 11:08:23 0.0006 0.06% 0.0014 0.14% 0.0015 0.15% 0.0016 0.0336
1.0342 10:28:59 0.0001 0.01% 0.0008 0.08% 0.0009 0.09% 0.001 0.0342
1.0343 10:08:19 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0008 0.08% 0.0009 0.0343
1.0344 09:28:55 0.0004 0.04% 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0008 0.0344
1.034 09:08:10 0.0002 0.02% 0.001 0.10% 0.0011 0.11% 0.0012 0.034
1.0342 08:43:14 0.0001 0.01% 0.0008 0.08% 0.0009 0.09% 0.001 0.0342
1.0343 08:21:53 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0008 0.08% 0.0009 0.0343
1.0344 07:21:54 0.0004 0.04% 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0008 0.0344
1.034 07:08:09 0.0002 0.02% 0.001 0.10% 0.0011 0.11% 0.0012 0.034
1.0342 06:42:58 0.0002 0.02% 0.0008 0.08% 0.0009 0.09% 0.001 0.0342
1.0344 06:21:55 0.0007 0.07% 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0008 0.0344
1.0351 06:08:00 0.0005 0.05% 0.0001 0.01% - - 0.0001 0.0351
1.0346 05:42:54 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0005 0.05% 0.0006 0.0346
1.0347 05:28:51 0.0006 0.06% 0.0003 0.03% 0.0004 0.04% 0.0005 0.0347
1.0353 05:07:53 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0001 0.0353
1.0351 04:43:10 0.0003 0.03% 0.0001 0.01% - - 0.0001 0.0351
1.0348 04:21:59 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0004 0.0348
1.0349 04:07:50 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.0349
1.0348 03:43:13 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0004 0.0348
1.0346 03:21:57 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0005 0.05% 0.0006 0.0346
1.0347 02:29:04 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0004 0.04% 0.0005 0.0347
1.0349 02:07:59 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.0349
1.0348 01:43:00 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0004 0.0348
1.0349 01:01:58 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.0349
1.035 00:43:37 0.0001 0.01% - - 0.0001 0.01% 0.0002 0.035
1.0351 00:29:27 - - 0.0001 0.01% - - 0.0001 0.0351
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی