کرون دانمارک / فرانک سوییس

DKK/CHF Ask
نرخ فعلی:: 13.9332 3.58
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 13.9332 3.58

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 13.9332 3.58

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون دانمارک / فرانک سوییس

در حال حاضر قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون دانمارک / فرانک سوییس 13.9332 ریال می باشد

قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس روز گذشته برابر با 14.432 ریال بود

قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به روز گذشته 0.4988 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون دانمارک / فرانک سوییس برابر با 13.9434 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

14.432 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

13.9233 ریال

قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / فرانک سوییس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 14.432 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.45 درصدی یا 0.4988 ریال کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / فرانک سوییس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 14.0183 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.6  درصدی یا 0.0851 ریال کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / فرانک سوییس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 14.432 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.45 درصدی یا 0.4988 ریال کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / فرانک سوییس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 14.548 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.22 درصدی یا 0.6148 ریال کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / فرانک سوییس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 14.489 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.83 درصدی یا 0.5558 ریال کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون دانمارک / فرانک سوییس برابر است با 16.065 ریال که در تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون دانمارک / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.6 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.22 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.83 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس، 0.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس، 0.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس،  0.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس،  0.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس،  0.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس،  0.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / فرانک سوییس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 29.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / فرانک سوییس،  0.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون دانمارک / فرانک سوییس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین