کرون دانمارک / رئال برزیل

DKK/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.8601 0.23
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.8601 0.23

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8601 0.23

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون دانمارک / رئال برزیل

۰۱:۴۴:۰۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / رئال برزیل 0.0043 0.0061 0.0112 0.0346 0.0232 0.2309

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1399
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1399
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1399
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1399
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی