کرون دانمارک / لو بلغارستان

DKK/BGN Ask
نرخ فعلی:: 0.2619 0.31
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2619 0.31
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2619 0.31
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۳:۳۵:۴۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.2619
بالاترین قیمت روز 0.2628
پایین ترین قیمت روز 0.2617
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.2627
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۳:۳۵:۴۴
نرخ روز گذشته 0.2627
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.31%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0008
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,183,685 ریال
سکه
11,470,298 ریال
دلار
12,380,426 ریال
یورو
12,352,757 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0001 0.0382% 1399/08/03
یک ماه 0.0002 0.0764% 1399/07/10
شش ماه 0.0003 0.1144% 1399/02/12
یک سال - - -
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.26

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.26
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.26
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.26
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.26
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.26
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.26
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.26

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.26 0.26 0.26 0.26 -
حمایت 2 (S2) 0.26 0.26 0.26 0.26 -
حمایت 1 (S1) 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
نقطه پیوت (PP) 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
مقاومت 1 (R1) 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
مقاومت 2 (R2) 0.26 0.26 0.26 0.26 -
مقاومت 3 (R3) 0.26 0.26 0.26 0.26 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/08/9 0.2627 0.2617 0.2628 0.2617 - 0
1399/08/8 0.2628 0.2617 0.2628 0.2617 0.08% 0.0002
1399/08/7 0.2629 0.2619 0.2630 0.2619 - 0
1399/08/6 0.2629 0.2619 0.2630 0.2619 0.04% 0.0001
1399/08/5 0.2628 0.2620 0.2630 0.2620 - 0
1399/08/4 0.2629 0.2620 0.2629 0.2620 - 0
1399/08/3 0.2629 0.2619 0.2629 0.2620 0.04% 0.0001
1399/08/2 0.2629 0.2619 0.2630 0.2619 - 0
1399/08/1 0.2629 0.2618 0.2629 0.2619 0.04% 0.0001
1399/07/30 0.2628 0.2618 0.2629 0.2618 0.04% 0.0001
1399/07/29 0.2629 0.2619 0.2629 0.2619 - 0
1399/07/28 0.2629 0.2619 0.2629 0.2619 - 0
1399/07/27 0.2628 0.2618 0.2629 0.2619 0.04% 0.0001
1399/07/26 0.2629 0.2618 0.2629 0.2618 - 0
1399/07/25 0.2629 0.2618 0.2629 0.2618 - 0
1399/07/24 0.2628 0.2618 0.2629 0.2618 - 0
1399/07/23 0.2629 0.2618 0.2629 0.2618 0.11% 0.0003
1399/07/22 0.2621 0.2621 0.2629 0.2621 0.31% 0.0008
1399/07/21 0.2624 0.2619 0.2629 0.2629 0.38% 0.001
1399/07/20 0.2629 0.2619 0.2629 0.2619 - 0
1399/07/19 0.2618 0.2618 0.2629 0.2619 0.38% 0.001
1399/07/18 0.2628 0.2618 0.2629 0.2629 0.42% 0.0011
1399/07/17 0.2629 0.2618 0.2629 0.2618 0.04% 0.0001
1399/07/16 0.2629 0.2619 0.2629 0.2619 - 0
1399/07/15 0.2629 0.2619 0.2630 0.2619 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.2619 13:35:44 - - 0.0008 0.31%
0.2619 13:35:42 0.0009 0.34% 0.0008 0.31%
0.2628 13:01:42 - - 0.0001 0.04%
0.2628 13:01:38 0.0009 0.34% 0.0001 0.04%
0.2619 12:56:27 0.0009 0.34% 0.0008 0.31%
0.2628 12:49:32 0.0009 0.34% 0.0001 0.04%
0.2619 12:35:33 - - 0.0008 0.31%
0.2619 12:35:33 0.0009 0.34% 0.0008 0.31%
0.2628 12:01:41 - - 0.0001 0.04%
0.2628 12:01:36 0.0009 0.34% 0.0001 0.04%
0.2619 11:56:26 0.0009 0.34% 0.0008 0.31%
0.2628 11:49:29 0.0009 0.34% 0.0001 0.04%
0.2619 11:35:30 - - 0.0008 0.31%
0.2619 11:35:28 0.0009 0.34% 0.0008 0.31%
0.2628 11:00:46 - - 0.0001 0.04%
0.2628 11:00:45 0.0009 0.34% 0.0001 0.04%
0.2619 10:56:14 0.0009 0.34% 0.0008 0.31%
0.2628 10:49:18 0.0009 0.34% 0.0001 0.04%
0.2619 10:35:14 - - 0.0008 0.31%
0.2619 10:35:14 0.0009 0.34% 0.0008 0.31%
0.2628 10:00:37 - - 0.0001 0.04%
0.2628 10:00:36 0.0009 0.34% 0.0001 0.04%
0.2619 09:56:13 0.0009 0.34% 0.0008 0.31%
0.2628 09:49:19 0.0009 0.34% 0.0001 0.04%
0.2619 09:35:14 - - 0.0008 0.31%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی