کرون دانمارک / پزوی آرژانتین

DKK/ARS Ask
نرخ فعلی:: 15.3178 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 15.3178 0.13

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 15.3178 0.13

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون دانمارک / پزوی آرژانتین

۰۲:۲۳:۲۰
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / پزوی آرژانتین 0.0199 0.1505 0.1859 0.1873 2.2835 10.6622

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3178
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3178
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3178
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3178
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.12%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی