کرون دانمارک / درهم امارات

DKK/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.5728 1.57
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.5728 1.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5728 1.57
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون دانمارک / درهم امارات

۰۹:۰۲:۲۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / درهم امارات 0.0090 0.0090 0.0068 0.0192 0.0046 0.0047

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4272

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4272

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4272

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 74.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4272

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 74.58%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی