DJ Transportation

DJ Transportation
نرخ فعلی:: 11,880.13 0
شاخص های بورس / آمریکا
نرخ فعلی: : 11,880.13 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11,880.13 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : شاخص های بورس / آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
DJ Transportation - 173.11 610.13 3,787.73 1,023.72 1,998.67

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,843 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.13 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,666 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 214.13 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,156 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 724.13 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,073 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,807.13 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.94%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی