شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Direxion Daily Russia Bear 3X Shares

Direxion Daily Russia Bear 3X Shares
نرخ فعلی 9.09 0
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 9.09 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 9.09 0
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۹ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Direxion Daily Russia Bear 3X Shares - - - 2.84 2.46 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.91
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی