Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
نرخ فعلی:: 222.97 -
صندوق های معاملاتی مکزیک

نرخ فعلی: : 222.97 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 222.97 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی مکزیک

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

در حال حاضر قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
222.97 دلار
می باشد

قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares روز گذشته برابر با
222.97 دلار
بود

قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares به ثبت رسید چقدر بوده است؟

223 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares به ثبت رسید چقدر بوده است؟

221.5 دلار

قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 197.97 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.62 درصدی یا 25 دلار Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 185.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 19.94  درصدی یا 37.07 دلار Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 179 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.56 درصدی یا 43.97 دلار Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 179 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.56 درصدی یا 43.97 دلار Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 179 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.56 درصدی یا 43.97 دلار Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares برابر است با 222.97 دلار که در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.891403 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 19.94 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 24.56 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  24.56 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 24.56 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares، 19.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares، 19.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares،  19.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares،  19.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares،  19.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares،  19.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 0.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares،  19.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی