شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Dian Train

Dian Train
نرخ فعلی:: 12,100 0
بازار سهام ویتنام
نرخ فعلی: : 12,100 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12,100 0
واحد پولی : -
کشور : ویتنام
شاخه : بازار سهام ویتنام
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۴ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Dian Train - 1,400 3,600 2,500 4,900 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,720
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,380
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,925
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,175
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,547
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,553
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,268
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,832
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.56%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی