DELOS USDBond Foreign Bond Fund A

DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A
نرخ فعلی:: 7.393 0
صندوق های سرمایه گذاری یونان
نرخ فعلی: : 7.393 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.393 0
واحد پولی : یورو
کشور : یونان
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری یونان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۶ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A - 0.0410 0.0180 0.3660 0.8730 0.8980

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.393 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.393 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.393 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.393 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی