Deka DAX UCITS

Deka DAX UCITS
نرخ فعلی:: 139.36 -
صندوق های معاملاتی آلمان
نرخ فعلی: : 139.36 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 139.36 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی آلمان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Deka DAX UCITS

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Deka DAX UCITS - 2.40 3.46 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 137 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.36 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 138 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.36 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 138 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.36 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 138 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.36 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.99%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی