شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Deflamo AB

Deflamo AB
نرخ فعلی 9.98 0
بازار سهام سوئد
نرخ فعلی: 9.98 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 9.98 0
واحد پولی: -
کشور : سوئد
شاخه: بازار سهام سوئد
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۲ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Deflamo AB - 0.16 0.06 6.47 9.6860 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 11
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی