db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI

db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI
نرخ فعلی:: 168.68 0
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 168.68 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 168.68 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI - 0.16 0.1000 1.25 0.53 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 169
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 169
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 169
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 168
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.68
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی