DB Physical Silver

DB Physical Silver
نرخ فعلی:: 235.06 0
صندوق های معاملاتی بریتانیا
نرخ فعلی: : 235.06 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 235.06 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
DB Physical Silver - 3.29 13.84 88.29 66.57 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 235
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 231
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.06
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 245
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.94
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 208
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.06
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی