DAX

DAX
نرخ فعلی:: 15,727.67 0
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 15,727.67 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 15,727.67 0
واحد پولی : -
کشور : آلمان
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
DAX - 34.40 341.09 2,097.16 3,446.14 2,893.56

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,670
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57.67
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,556
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 171.67
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,307
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 420.67
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,625
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,102.67
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی