DAX

DAX
نرخ فعلی:: 13,126.97 0
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 13,126.97 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13,126.97 0
واحد پولی : -
کشور : آلمان
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
DAX - 6.50 481.22 2,053.10 36.91 67.1300

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,133
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,601
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 525.97
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,821
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 305.97
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,679
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 447.97
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی