شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I

Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I
نرخ فعلی 122.9 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 122.9 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 122.9 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۰ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I - 0.0400 1.06 1.03 3.66 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 123 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 123 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 122 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.9 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 120 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.9 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی