شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Danske Invest Global Indeks KL

Danske Invest Global Indeks KL
نرخ فعلی: 99.84 0
واحد حجمی: -
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۳ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Danske Invest Global Indeks KL - 2.11 0.65000000000001 10.71 2.05 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 99 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 99 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 96 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.84 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 99 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.84 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی