شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer

Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer
نرخ فعلی 106.28 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 106.28 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 106.28 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۶ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer - 0.2900 1.58 0.6500 2.5630 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 106 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 106 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 104 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.28 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 104 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.28 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی