Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione

Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione
نرخ فعلی:: 100.07 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: : 100.07 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 100.07 0
واحد پولی : کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione - 0.30 0.4400 3.24 1.80 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 100 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 101 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 102 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.93 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.93%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی