شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL

Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL
نرخ فعلی 123.07 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 123.07 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 123.07 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۴ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL - 1.07 1.68 15.85 1.15 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 122 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 123 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 120 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.07 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 117 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.07 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی