شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Danica Balance 100% Offensiv

Danica Balance 100% Offensiv
نرخ فعلی: 25,057.26 0
واحد حجمی: -
نرخ فعلی: 25,057.26 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی: -
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۲ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Danica Balance 100% Offensiv - 489.87 1,347.94 928.50 - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 25,057 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 24,812 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 245.26 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 24,445 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 612.26 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 24,628 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 429.26 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.74%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی