Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur

Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur
نرخ فعلی:: 5,135 0.29
صندوق های معاملاتی کره جنوبی

نرخ فعلی: : 5,135 0.29

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5,135 0.29

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی کره جنوبی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur

در حال حاضر قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur
5,135 دلار
می باشد

قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur روز گذشته برابر با
5,120 دلار
بود

قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به روز گذشته
15 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur برابر با 4,885 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5,135 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,865 دلار

قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 6,840 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.92 درصدی یا 1,705 دلار Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 7,560 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.07  درصدی یا 2,425 دلار Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 5,615 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.54 درصدی یا 480 دلار Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 5,615 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.54 درصدی یا 480 دلار Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 5,615 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.54 درصدی یا 480 دلار Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur برابر است با 7,620 دلار که در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.407871 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 32.07 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.54 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  8.54 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.54 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur، 32.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur، 32.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur،  32.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur،  32.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur،  32.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur،  32.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur،  32.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی