کرون چک / کرون سوئد

CZK/SEK Ask
نرخ فعلی:: 0.3894 2.57
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3894 2.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3894 2.57
واحد پولی : -
کشور : جمهوری چک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرون چک / کرون سوئد در روز جاری

۱۳:۰۲:۵۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3894 13:02:56 - - 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3894 13:02:54 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 12:42:29 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 12:03:17 - - 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3894 12:03:10 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 11:56:23 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 11:43:22 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 11:28:28 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 11:22:40 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 11:07:29 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 10:22:42 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 10:14:25 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 10:02:55 - - 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3894 10:02:53 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 09:49:30 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 09:43:32 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 09:21:32 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 09:02:37 - - 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3894 09:02:27 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 08:56:25 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 08:43:30 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 08:35:33 - - - - 0.01 2.57% - -
0.3994 08:35:32 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 08:22:38 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 08:07:27 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 08:02:44 - - 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3894 08:02:40 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3994 07:42:29 0.01 2.57% - - 0.01 2.57% - -
0.3894 07:02:32 - - 0.01 2.57% - - 0.01 -
0.3894 07:02:31 0.01 2.57% 0.01 2.57% - - 0.01 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی