کرون چک / روبل روسیه

CZK/RUB Ask
نرخ فعلی:: 3.1869 1.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.1869 1.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.1869 1.11
واحد پولی : -
کشور : جمهوری چک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرون چک / روبل روسیه در روز جاری

۲۰:۲۲:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.1869 20:22:57 0.0001 - 0.0353 1.11% 0.036 1.13% 0.0626 0.1869
3.1868 20:03:26 - - 0.0354 1.11% 0.0361 1.13% 0.0627 0.1868
3.1868 20:03:21 0.0018 0.06% 0.0354 1.11% 0.0361 1.13% 0.0627 0.1868
3.1886 19:43:44 0.0027 0.08% 0.0336 1.05% 0.0343 1.08% 0.0609 0.1886
3.1859 19:03:05 - - 0.0363 1.14% 0.037 1.16% 0.0636 0.1859
3.1859 19:03:04 0.0062 0.19% 0.0363 1.14% 0.037 1.16% 0.0636 0.1859
3.1921 18:43:42 0.0002 0.01% 0.0301 0.94% 0.0308 0.96% 0.0574 0.1921
3.1923 18:22:58 0.004 0.13% 0.0299 0.94% 0.0306 0.96% 0.0572 0.1923
3.1963 18:03:23 - - 0.0259 0.81% 0.0266 0.83% 0.0532 0.1963
3.1963 18:03:17 0.0009 0.03% 0.0259 0.81% 0.0266 0.83% 0.0532 0.1963
3.1972 17:22:57 0.0041 0.13% 0.025 0.78% 0.0257 0.80% 0.0523 0.1972
3.1931 17:03:37 - - 0.0291 0.91% 0.0298 0.93% 0.0564 0.1931
3.1931 17:03:31 0.0037 0.12% 0.0291 0.91% 0.0298 0.93% 0.0564 0.1931
3.1894 16:43:45 0.0011 0.03% 0.0328 1.03% 0.0335 1.05% 0.0601 0.1894
3.1883 16:22:51 0.0007 0.02% 0.0339 1.06% 0.0346 1.09% 0.0612 0.1883
3.189 16:02:54 - - 0.0332 1.04% 0.0339 1.06% 0.0605 0.189
3.189 16:02:54 0.0016 0.05% 0.0332 1.04% 0.0339 1.06% 0.0605 0.189
3.1874 15:43:41 0.0011 0.03% 0.0348 1.09% 0.0355 1.11% 0.0621 0.1874
3.1885 15:22:52 0.0062 0.19% 0.0337 1.06% 0.0344 1.08% 0.061 0.1885
3.1823 15:03:29 - - 0.0399 1.25% 0.0406 1.28% 0.0672 0.1823
3.1823 15:03:17 0.0011 0.03% 0.0399 1.25% 0.0406 1.28% 0.0672 0.1823
3.1834 14:43:48 0.0143 0.45% 0.0388 1.22% 0.0395 1.24% 0.0661 0.1834
3.1977 14:03:00 - - 0.0245 0.77% 0.0252 0.79% 0.0518 0.1977
3.1977 14:03:00 0.0074 0.23% 0.0245 0.77% 0.0252 0.79% 0.0518 0.1977
3.2051 13:43:53 0.0028 0.09% 0.0171 0.53% 0.0178 0.56% 0.0444 0.2051
3.2023 13:22:40 0.002 0.06% 0.0199 0.62% 0.0206 0.64% 0.0472 0.2023
3.2003 13:03:04 - - 0.0219 0.68% 0.0226 0.71% 0.0492 0.2003
3.2003 13:03:01 0.0057 0.18% 0.0219 0.68% 0.0226 0.71% 0.0492 0.2003
3.206 12:22:47 0.0039 0.12% 0.0162 0.51% 0.0169 0.53% 0.0435 0.206
3.2099 12:03:44 - - 0.0123 0.38% 0.013 0.40% 0.0396 0.2099
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی