کرون چک / روبل روسیه

CZK/RUB Ask
نرخ فعلی:: 3.338 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.338 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.338 0.1

واحد پولی : -

کشور : جمهوری چک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون چک / روبل روسیه

در حال حاضر قیمت کرون چک / روبل روسیه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون چک / روبل روسیه
3.338 ریال
می باشد

قیمت کرون چک / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون چک / روبل روسیه روز گذشته برابر با
3.3323 ریال
بود

قیمت کرون چک / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون چک / روبل روسیه نسبت به روز گذشته
0.0057 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون چک / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون چک / روبل روسیه برابر با 3.3346 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون چک / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.338 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون چک / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.3344 ریال

قیمت کرون چک / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون چک / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 3.3047 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1. درصدی یا 0.0333 ریال کرون چک / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون چک / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون چک / روبل روسیه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 3.1878 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.71  درصدی یا 0.1502 ریال کرون چک / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون چک / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون چک / روبل روسیه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 3.4035 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.92 درصدی یا 0.0655 ریال کرون چک / روبل روسیه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون چک / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون چک / روبل روسیه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 3.5083 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.85 درصدی یا 0.1703 ریال کرون چک / روبل روسیه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون چک / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون چک / روبل روسیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 3.4665 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.7 درصدی یا 0.1285 ریال کرون چک / روبل روسیه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون چک / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون چک / روبل روسیه برابر است با 3.5668 ریال که در تاریخ سه شنبه 31 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون چک / روبل روسیه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون چک / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.721664 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون چک / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون چک / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.71 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون چک / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون چک / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.92 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون چک / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون چک / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.85 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون چک / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون چک / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.7 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون چک / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.28  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون چک / روبل روسیه، 4.71 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون چک / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون چک / روبل روسیه، 4.71 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون چک / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون چک / روبل روسیه،  4.71 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون چک / روبل روسیه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون چک / روبل روسیه،  4.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون چک / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون چک / روبل روسیه،  4.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون چک / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون چک / روبل روسیه،  4.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون چک / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون چک / روبل روسیه،  4.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون چک / روبل روسیه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی