کرون چک / پزوی مکزیک

CZK/MXN Ask
نرخ فعلی:: 0.9425 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9425 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9425 0
واحد پولی : -
کشور : جمهوری چک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.823 ۱۷ اردیبهشت - - 20.823 20.718 0 0.177 20.823 20.823
DOG/EUSD Ask 0.4918 ۲۱:۱۷:۰۷ 0.2047 41.62% 0.695 0.424 0.6811 - 0.6965 0.6965
HOT/USD Ask 0.0145 ۲۱:۱۵:۰۹ 0.0005 3.45% 0.0151 0.014 0.0151 - 0.0157 0.025
HRK/TRY Ask 133.238 ۱۸ اردیبهشت - - 133.238 133.1509 0 2.238 133.238 134.2264
LIN/KUSD Ask 51.4342 ۲۱:۱۷:۰۷ 3.6046 7.54% 52.055 46.6468 47.6752 10.4342 49.3433 49.3433
LUN/AUSD Ask 17.0497 ۲۱:۱۵:۰۹ 0.2278 1.35% 17.3366 16.5129 17.2632 1.0497 17.4702 17.4702
SAR/ETB Ask 11.4692 ۱۸ اردیبهشت - - 11.4692 11.4692 0 0.4692 11.4692 11.4692
USD/ZWL Ask 87.064 ۱۶ اردیبهشت - - 87.064 87.038 0 0.064 87.064 87.064
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۱۷ فروردین - - 0.0092 0.0092 0 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۱۷ اردیبهشت - - 0.013 0.0129 0 - 0.013 0.013
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0098 ۱۵ اردیبهشت - - 0.0098 0.0098 0 - 0.0098 0.0098
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۲۱:۱۵:۰۸ - - 0.0136 0.0135 0.0135 - 0.0136 0.0136
بات تایلند / پزو شیلی 22.41 ۱۸ اردیبهشت - - 22.41 22.39 0 0.59 22.66 22.83
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5391 ۱۸ اردیبهشت - - 1.5391 1.5376 0 0.4609 1.5473 1.5566
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0225 ۱۸ اردیبهشت - - 3.0225 3.0196 0 0.0225 3.0225 3.0225
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی