کرون چک / فورینت مجارستان

CZK/HUF Ask
نرخ فعلی:: 14.3309 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 14.3309 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 14.3309 0.02

واحد پولی : -

کشور : جمهوری چک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون چک / فورینت مجارستان

۰۱:۴۴:۱۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون چک / فورینت مجارستان 0.0210 0.0794 0.1037 0.7216 0.7912 1.7487

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3309
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3309
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3309
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3309
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی