زیلوال

ZilWall
نرخ فعلی:: 0.513019 5.93
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.513019 5.93

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.513019 5.93

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زیلوال

در حال حاضر قیمت زیلوال چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زیلوال 0.513019 دلار می باشد

قیمت زیلوال روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زیلوال روز گذشته برابر با 0.545879 دلار بود

قیمت زیلوال نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زیلوال نسبت به روز گذشته 0.0329 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت زیلوال در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زیلوال برابر با 0.54301 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زیلوال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.54301 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زیلوال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.49251 دلار

قیمت زیلوال نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلوال در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.880178 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 41.71 درصدی یا 0.367159 دلار زیلوال نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زیلوال نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلوال در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.375219 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 36.72  درصدی یا 0.1378 دلار زیلوال نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زیلوال نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلوال در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 1.161525 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 55.83 درصدی یا 0.648506 دلار زیلوال نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زیلوال نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلوال در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 1.161525 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 55.83 درصدی یا 0.648506 دلار زیلوال نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زیلوال نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلوال در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 1.161525 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 55.83 درصدی یا 0.648506 دلار زیلوال نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زیلوال تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زیلوال برابر است با 1.187533 دلار که در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زیلوال چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زیلوال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 26.776719 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زیلوال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلوال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 36.72 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زیلوال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلوال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 55.83 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زیلوال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلوال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  55.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زیلوال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلوال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 55.83 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلوال نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلوال، 36.72 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلوال نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلوال، 36.72 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلوال نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلوال،  36.72 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلوال نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلوال،  36.72 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلوال نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلوال،  36.72 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلوال نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلوال،  36.72 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلوال نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلوال،  36.72 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زیلوال

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین