زیل سوروی

zilSurvey
نرخ فعلی:: 0.013504 327.7
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.013504 327.7

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.013504 327.7

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زیل سوروی

در حال حاضر قیمت زیل سوروی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زیل سوروی 0.013504 دلار می باشد

قیمت زیل سوروی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زیل سوروی روز گذشته برابر با 0.057756 دلار بود

قیمت زیل سوروی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زیل سوروی نسبت به روز گذشته 0.0443 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت زیل سوروی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زیل سوروی برابر با 0.031898 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زیل سوروی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.033521 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زیل سوروی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.011907 دلار

قیمت زیل سوروی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیل سوروی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.03382 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 60.07 درصدی یا 0.020316 دلار زیل سوروی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زیل سوروی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیل سوروی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.037977 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.44  درصدی یا 0.024473 دلار زیل سوروی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زیل سوروی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیل سوروی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.47727 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.17 درصدی یا 0.463766 دلار زیل سوروی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زیل سوروی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیل سوروی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.47727 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.17 درصدی یا 0.463766 دلار زیل سوروی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زیل سوروی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیل سوروی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.47727 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.17 درصدی یا 0.463766 دلار زیل سوروی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زیل سوروی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زیل سوروی برابر است با 0.554622 دلار که در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زیل سوروی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زیل سوروی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.223269 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زیل سوروی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیل سوروی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 64.44 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زیل سوروی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیل سوروی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 97.17 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زیل سوروی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیل سوروی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  97.17 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زیل سوروی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیل سوروی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 97.17 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیل سوروی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.75  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیل سوروی، 64.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیل سوروی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیل سوروی، 64.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیل سوروی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیل سوروی،  64.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیل سوروی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیل سوروی،  64.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیل سوروی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیل سوروی،  64.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیل سوروی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیل سوروی،  64.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیل سوروی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیل سوروی،  64.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زیل سوروی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین