زیلیکا

Zilliqa
نرخ فعلی:: 0.090924 13.04
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.090924 13.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.090924 13.04

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

زیلیکا در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
ZIL / KRW
$ 0.095331 114.00 KRW 39.51 M (3.68%) 1.03 M (4.66%)
661.523 K
368.827 K
08 آذر 1400 - 21:41
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
ZIL / USDT
$ 0.091268 0.09089750 USDT 1.28 M (0.19%) 59.63 K (0.08%)
91.268
59.540 K
08 آذر 1400 - 21:41
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ZIL / BTC
$ 0.091261 0.0000015550 BTC 8.21 M (0.13%) 83.76 K (0.1%)
32.721 K
51.036 K
08 آذر 1400 - 21:29
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ZIL / ETH
$ 0.091572 0.00002060 ETH 793.89 K (0.01%) 36.08 K (0.04%)
16.356 K
19.728 K
08 آذر 1400 - 21:29
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ZIL / USDT
$ 0.091402 0.09114000 USDT 29.09 M (0.45%) 156.82 K (0.18%)
78.161 K
78.657 K
08 آذر 1400 - 21:29
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
ZIL / USDT
$ 0.090840 0.09084000 USDT 307.10 K (2.37%) 20.97 K (0.23%)
10.854 K
10.119 K
08 آذر 1400 - 21:51
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
ZIL / BTC
$ 0.091584 0.0000015600 BTC 30.78 K (0.24%) 12.73 K (0.14%)
-
12.729 K
08 آذر 1400 - 21:51
ای ای ایکس
ای ای ایکس
aax
ZIL / USDT
$ 0.077158 0.07698000 USDT 10.41 M (4.77%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:41
این دوداکس
این دوداکس
indodax
ZIL / IDR
$ 0.090186 1300.00 IDR 282.51 K (0.41%) 47.67 K (0.26%)
25.871 K
21.800 K
08 آذر 1400 - 21:41
باینانس
باینانس
binance
ZIL / USDT
$ 0.092145 0.09162000 USDT 57.98 M (0.21%) 782.89 K (0.12%)
439.672 K
343.221 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
ZIL / BTC
$ 0.091799 0.0000015600 BTC 10.69 M (0.04%) 749.20 K (0.11%)
369.363 K
379.839 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
ZIL / BNB
$ 0.079216 0.00013490 BNB 166.18 K (0%) 47.31 K (0.01%)
38.106 K
9.199 K
07 آذر 1400 - 22:43
باینانس
باینانس
binance
ZIL / BUSD
$ 0.091929 0.09164000 BUSD 6.55 M (0.02%) 168.18 K (0.03%)
91.917 K
76.261 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
ZIL / ETH
$ 0.091837 0.00002068 ETH 2.43 M (0.01%) 98.33 K (0.01%)
72.383 K
25.951 K
08 آذر 1400 - 20:58
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
ZIL / USDT
$ 0.091200 0.09120000 USDT 7.42 M (0.99%) 478.79 K (0.52%)
214.326 K
264.462 K
08 آذر 1400 - 21:29
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
ZIL / BUSD
$ 0.091596 0.09130000 BUSD 1.02 M (0.14%) 89.33 K (0.1%)
62.831 K
26.503 K
08 آذر 1400 - 21:29
بیت رو
بیت رو
bitrue
ZIL / USDT
$ 0.090650 0.09047000 USDT 966.02 K (0.05%) 56.89 K (0.21%)
39.799 K
17.088 K
08 آذر 1400 - 21:46
بیت رو
بیت رو
bitrue
ZIL / ETH
$ 0.090606 0.00002040 ETH 1.00 M (0.05%) 13.63 K (0.05%)
10.701 K
2.934 K
08 آذر 1400 - 21:46
بیت رو
بیت رو
bitrue
ZIL / BTC
$ 0.090351 0.0000015400 BTC 3.60 M (0.18%) 415.23 K (1.57%)
327.827 K
87.405 K
08 آذر 1400 - 21:46
بیت رو
بیت رو
bitrue
ZIL / XRP
$ 0.091602 0.09117900 XRP 1.34 M (0.07%) 84.39 K (0.32%)
43.023 K
41.365 K
08 آذر 1400 - 21:46
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
ZIL / USDT
$ 0.091720 0.09172000 USDT 204.33 K (0.02%) 119.83 K (0.02%)
60.860 K
58.967 K
08 آذر 1400 - 21:28
بیت هامب
بیت هامب
bithumb
ZIL / KRW
$ 0.094745 113.30 KRW 2.43 M (0.33%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:51
بیت ویوو
بیت ویوو
bitvavo
ZIL / EUR
$ 0.090723 0.08035600 EUR 1.79 M (0.64%) 315.75 K (1.08%)
166.245 K
149.502 K
08 آذر 1400 - 21:41
بیت کاب
بیت کاب
bitkub
ZIL / THB
$ 0.091708 3.08 THB 31.80 M (4.54%) 391.48 K (2.09%)
304.028 K
87.452 K
08 آذر 1400 - 21:41
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
ZIL / BTC
$ 0.092050 0.0000015800 BTC 27.00 (0%) 6.29 K (2.02%)
-
6.293 K
27 آبان 1400 - 19:38
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
ZIL / ETH
$ 0.091164 0.00002050 ETH 18.78 K (0.16%) 162.39 (0.04%)
70.561
91.828
08 آذر 1400 - 21:41
بیترکس
بیترکس
bittrex
ZIL / BTC
$ 0.090936 0.0000015500 BTC 146.38 K (0.11%) 99.38 K (0.23%)
52.992 K
46.384 K
08 آذر 1400 - 21:46
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
ZIL / USDT
$ 0.091130 0.09082700 USDT 1.17 M (0.8%) 110.54 K (0.43%)
54.777 K
55.762 K
08 آذر 1400 - 21:41
بیککس
بیککس
bkex
ZIL / USDT
$ 0.091084 0.09073000 USDT 2.98 M (0.25%) 166.90 K (0.56%)
69.610 K
97.289 K
08 آذر 1400 - 21:46
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
dragonex
ZIL / USDT
$ 0.086999 0.08671000 USDT 2.26 M (0.57%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:41
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ZIL / ETH
$ 0.092656 0.00002083 ETH 52.23 K (0.03%) 4.58 K (0.04%)
-
4.579 K
08 آذر 1400 - 21:46
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ZIL / BTC
$ 0.093307 0.0000015900 BTC 247.02 K (0.15%) 6.24 K (0.06%)
3.657 K
2.587 K
08 آذر 1400 - 21:46
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ZIL / USDT
$ 0.090822 0.09049000 USDT 1.56 M (0.93%) 52.20 K (0.47%)
21.655 K
30.542 K
08 آذر 1400 - 21:46
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
ZIL / USDT
$ 0.091915 0.09155500 USDT 3.88 M (0.48%) 186.09 K (0.13%)
86.581 K
99.509 K
08 آذر 1400 - 21:28
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
ZIL / ETH
$ 0.092749 0.00002081 ETH 123.10 K (0.02%) 13.80 K (0.01%)
-
13.802 K
08 آذر 1400 - 21:28
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
ZIL / USDT
$ 0.091130 0.09086100 USDT 435.50 K (1.08%) 20.85 K (0.04%)
10.485 K
10.362 K
08 آذر 1400 - 21:46
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
ZIL / USDT
$ 0.090640 0.09064000 USDT 239.02 K (0.59%) 35.37 K (0.07%)
18.123 K
17.250 K
08 آذر 1400 - 21:46
نواکس
نواکس
nuex
ZIL / BTC
$ 0.089776 0.0000015300 BTC 0.00 (0%) 118.15 (0.16%)
118.154
-
08 آذر 1400 - 21:41
هات بیت
هات بیت
hotbit
ZIL / USDT
$ 0.115421 0.11542999 USDT 453.29 K (0.18%) 48.99 K (0.16%)
22.381 K
26.608 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هات بیت
هات بیت
hotbit
ZIL / ETH
$ 0.115938 0.00003080 ETH 49.38 K (0.02%) 6.34 K (0.02%)
3.887 K
2.453 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هات بیت
هات بیت
hotbit
ZIL / BTC
$ 0.115509 0.0000023265 BTC 102.17 K (0.04%) 187.72 K (0.61%)
52.685 K
135.036 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ZIL / HUSD
$ 0.092202 0.09166200 HUSD 123.32 K (0%) 3.90 K (0%)
2.724 K
1.172 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ZIL / ETH
$ 0.091456 0.00002057 ETH 146.79 K (0%) 11.05 K (0.01%)
7.189 K
3.863 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ZIL / BTC
$ 0.091560 0.0000015600 BTC 413.84 K (0.01%) 29.22 K (0.03%)
14.895 K
14.324 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ZIL / USDT
$ 0.091934 0.09156300 USDT 5.03 M (0.11%) 156.13 K (0.14%)
78.299 K
77.833 K
08 آذر 1400 - 21:29
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ZIL / USDT
$ 0.090708 0.09027570 USDT 275.88 K (0.02%) 1.69 M (0.68%)
670.943 K
1.021 M
08 آذر 1400 - 21:28
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ZIL / BTC
$ 0.093161 0.0000015841 BTC 483.94 K (0.03%) 2.41 M (0.98%)
43.453 K
2.371 M
08 آذر 1400 - 21:28
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
ZIL / BTC
$ 0.093435 0.0000015900 BTC 3.00 K (0.01%) 17.85 K (0.58%)
-
17.854 K
08 آذر 1400 - 21:51
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
ZIL / USDT
$ 0.090598 0.09030000 USDT 68.44 K (0.13%) 11.13 K (0.36%)
6.141 K
4.990 K
08 آذر 1400 - 21:51
پروبیت
پروبیت
probit
ZIL / USDT
$ 0.090999 0.09060600 USDT 4.71 K (0%) 1.06 K (0.08%)
998.717
65.610
08 آذر 1400 - 21:51
پروبیت
پروبیت
probit
ZIL / BTC
$ 0.090995 0.0000015494 BTC 3.51 K (0%) 1.67 K (0.12%)
1.610 K
58.692
08 آذر 1400 - 21:51
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
ZIL / BTC
$ 0.091772 0.0000015607 BTC 541.08 K (0.02%) 2.94 M (1.46%)
793.122 K
2.148 M
08 آذر 1400 - 21:28
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
ZIL / CRO
$ 0.090582 0.12210000 CRO 30.47 K (0%) 14.75 (0%)
-
14.754
08 آذر 1400 - 21:46
کوربیت
کوربیت
korbit
ZIL / KRW
$ 0.095080 113.70 KRW 68.38 K (0.98%) 5.35 K (1.07%)
2.998 K
2.352 K
08 آذر 1400 - 21:51
کوکوین
کوکوین
kucoin
ZIL / BTC
$ 0.091551 0.0000015600 BTC 276.21 K (0.01%) 69.43 K (0.08%)
33.669 K
35.761 K
08 آذر 1400 - 21:41
کوکوین
کوکوین
kucoin
ZIL / USDT
$ 0.091561 0.09120000 USDT 7.89 M (0.21%) 396.73 K (0.46%)
221.379 K
175.349 K
08 آذر 1400 - 21:41
کوکوین
کوکوین
kucoin
ZIL / ETH
$ 0.091133 0.00002050 ETH 141.19 K (0%) 68.21 K (0.08%)
40.609 K
27.598 K
08 آذر 1400 - 21:41
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
ZIL / BNB
$ 0.091168 0.00014550 BNB 765.49 K (0.03%) 42.85 K (0.1%)
31.659 K
11.188 K
08 آذر 1400 - 21:41
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
ZIL / XRP
$ 0.091316 0.09080000 XRP 97.28 K (0.45%) 173.50 (0%)
173.500
-
08 آذر 1400 - 21:51
کوین وان
کوین وان
coinone
ZIL / KRW
$ 0.095331 114.00 KRW 75.94 K (0.11%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:51
کوینکس
کوینکس
coinex
ZIL / BTC
$ 0.090860 0.0000015485 BTC 16.16 K (0.01%) 8.38 K (0.06%)
3.012 K
5.366 K
08 آذر 1400 - 21:51
کوینکس
کوینکس
coinex
ZIL / ETH
$ 0.109224 0.00002282 ETH 10.06 K (0.01%) 3.97 K (0.03%)
1.536 K
2.431 K
17 آبان 1400 - 20:59
گوپکس
گوپکس
gopax
ZIL / KRW
$ 0.092691 109.60 KRW 15.12 K (0.05%) 4.46 K (0.3%)
463.456
4.000 K
02 مهر 1400 - 10:27
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
ZIL / ETH
$ 0.090817 0.00002041 ETH 21.49 K (0%) 20.46 K (0.01%)
13.512 K
6.946 K
08 آذر 1400 - 21:46
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
ZIL / USDT
$ 0.090946 0.09060000 USDT 2.53 M (0.16%) 758.83 K (0.44%)
373.037 K
385.791 K
08 آذر 1400 - 21:46
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی