زد کش / Zcash

Zcash
نرخ فعلی:: 67.74 1.05
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 67.74 1.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 67.74 1.05
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۴۴:۳۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زد کش / Zcash 0.08 4.52 7.23 21.99 38.87 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 69 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.26 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 63 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.74 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 63 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.74 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 64 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.74 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.84%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی