زد کش / Zcash

Zcash
نرخ فعلی:: 129.66 0.94
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 129.66 0.94
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 129.66 0.94
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۱۳:۱۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زد کش / Zcash 0.93 16.01 169.65 61.53 78.44 69.22

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 146 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.34 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 161 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.34 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 197 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 67.34 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 150 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.34 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی