یوک کوین

YOKcoin
نرخ فعلی:: 0.059665 9.74
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.059665 9.74

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.059665 9.74

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یوک کوین

در حال حاضر قیمت یوک کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یوک کوین 0.059665 دلار می باشد

قیمت یوک کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یوک کوین روز گذشته برابر با 0.065446 دلار بود

قیمت یوک کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یوک کوین نسبت به روز گذشته 0.0058 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یوک کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یوک کوین برابر با 0.06545 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یوک کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.065659 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یوک کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.059665 دلار

قیمت یوک کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوک کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.070543 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.42 درصدی یا 0.010878 دلار یوک کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یوک کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوک کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.072732 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.96  درصدی یا 0.013067 دلار یوک کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یوک کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوک کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.09181 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.01 درصدی یا 0.032145 دلار یوک کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یوک کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوک کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 0.028603 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 108.59 درصدی یا 0.031062 دلار یوک کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یوک کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوک کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 27 فروردین 1400  با رقم 0.103822 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.53 درصدی یا 0.044157 دلار یوک کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یوک کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یوک کوین برابر است با 0.120358 دلار که در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یوک کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یوک کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.974763 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یوک کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوک کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 17.96 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یوک کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوک کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.01 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یوک کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوک کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  108.59 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یوک کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 27 فروردین 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوک کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.53 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوک کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.75  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوک کوین، 17.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوک کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوک کوین، 17.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوک کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوک کوین،  17.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوک کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوک کوین،  17.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوک کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوک کوین،  17.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوک کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوک کوین،  17.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوک کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوک کوین،  17.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یوک کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین