وای فیکینگ فایننس

YFIKING FINANCE
نرخ فعلی:: 0.144047 0.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.144047 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.144047 0.01

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وای فیکینگ فایننس

در حال حاضر قیمت وای فیکینگ فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وای فیکینگ فایننس 0.144047 دلار می باشد

قیمت وای فیکینگ فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وای فیکینگ فایننس روز گذشته برابر با 0.144036 دلار بود

قیمت وای فیکینگ فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وای فیکینگ فایننس نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت وای فیکینگ فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وای فیکینگ فایننس برابر با 0.144034 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وای فیکینگ فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.144074 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وای فیکینگ فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.144034 دلار

قیمت وای فیکینگ فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فیکینگ فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.144048 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0. درصدی یا 0.000001 دلار وای فیکینگ فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وای فیکینگ فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فیکینگ فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.222092 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.14  درصدی یا 0.078045 دلار وای فیکینگ فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وای فیکینگ فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فیکینگ فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.60003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 75.99 درصدی یا 0.455983 دلار وای فیکینگ فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وای فیکینگ فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فیکینگ فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.20013 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 28.02 درصدی یا 0.056083 دلار وای فیکینگ فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وای فیکینگ فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فیکینگ فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.280756 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 48.69 درصدی یا 0.136709 دلار وای فیکینگ فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وای فیکینگ فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وای فیکینگ فایننس برابر است با 1.387403 دلار که در تاریخ پنجشنبه 3 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وای فیکینگ فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وای فیکینگ فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.015966 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وای فیکینگ فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای فیکینگ فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.14 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وای فیکینگ فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای فیکینگ فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 75.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وای فیکینگ فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای فیکینگ فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  28.02 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وای فیکینگ فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به وای فیکینگ فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 48.69 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فیکینگ فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فیکینگ فایننس، 35.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فیکینگ فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فیکینگ فایننس، 35.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فیکینگ فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فیکینگ فایننس،  35.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فیکینگ فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فیکینگ فایننس،  35.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فیکینگ فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فیکینگ فایننس،  35.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فیکینگ فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فیکینگ فایننس،  35.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فیکینگ فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فیکینگ فایننس،  35.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وای فیکینگ فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین