وای اف آی کردیتز گروپ

YFI CREDITS GROUP
نرخ فعلی:: 0.040013 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.040013 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.040013 0

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وای اف آی کردیتز گروپ

در حال حاضر قیمت وای اف آی کردیتز گروپ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وای اف آی کردیتز گروپ 0.040013 دلار می باشد

قیمت وای اف آی کردیتز گروپ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وای اف آی کردیتز گروپ روز گذشته برابر با 0.040014 دلار بود

قیمت وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت وای اف آی کردیتز گروپ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وای اف آی کردیتز گروپ برابر با 0.040038 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وای اف آی کردیتز گروپ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.040038 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وای اف آی کردیتز گروپ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.040006 دلار

قیمت وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف آی کردیتز گروپ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.04001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0. درصدی یا 0.000003 دلار وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف آی کردیتز گروپ در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.110105 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 63.65  درصدی یا 0.070092 دلار وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف آی کردیتز گروپ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.030011 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 33.32 درصدی یا 0.010002 دلار وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف آی کردیتز گروپ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 0.040028 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.03 درصدی یا 0.000015 دلار وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف آی کردیتز گروپ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 0.280395 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 85.72 درصدی یا 0.240382 دلار وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وای اف آی کردیتز گروپ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وای اف آی کردیتز گروپ برابر است با 5.681934 دلار که در تاریخ پنجشنبه 8 آبان 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وای اف آی کردیتز گروپ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.012494 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وای اف آی کردیتز گروپ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای اف آی کردیتز گروپ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 63.65 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای اف آی کردیتز گروپ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 33.32 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای اف آی کردیتز گروپ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.03 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به وای اف آی کردیتز گروپ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 85.72 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.21  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف آی کردیتز گروپ، 63.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف آی کردیتز گروپ، 63.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف آی کردیتز گروپ،  63.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 33.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف آی کردیتز گروپ،  63.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 44.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف آی کردیتز گروپ،  63.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف آی کردیتز گروپ،  63.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف آی کردیتز گروپ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 55.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف آی کردیتز گروپ،  63.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وای اف آی کردیتز گروپ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین