وای اف ای مانی

YFE Money
نرخ فعلی:: 5.25 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 5.25 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.25 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وای اف ای مانی

در حال حاضر قیمت وای اف ای مانی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وای اف ای مانی 5.25 دلار می باشد

قیمت وای اف ای مانی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وای اف ای مانی روز گذشته برابر با 5.26 دلار بود

قیمت وای اف ای مانی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وای اف ای مانی نسبت به روز گذشته 0.01 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت وای اف ای مانی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وای اف ای مانی برابر با 5.24 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وای اف ای مانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.35 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وای اف ای مانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.14 دلار

قیمت وای اف ای مانی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف ای مانی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 5.52 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.89 درصدی یا 0.27 دلار وای اف ای مانی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وای اف ای مانی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف ای مانی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 6.47 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.85  درصدی یا 1.22 دلار وای اف ای مانی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وای اف ای مانی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف ای مانی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 6.582893 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.24 درصدی یا 1.332893 دلار وای اف ای مانی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وای اف ای مانی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف ای مانی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 3.22605 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 62.73 درصدی یا 2.02395 دلار وای اف ای مانی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وای اف ای مانی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف ای مانی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 4.010935 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 30.89 درصدی یا 1.239065 دلار وای اف ای مانی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وای اف ای مانی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وای اف ای مانی برابر است با 103.357143 دلار که در تاریخ پنجشنبه 10 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وای اف ای مانی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وای اف ای مانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.772643 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وای اف ای مانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای اف ای مانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.85 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وای اف ای مانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای اف ای مانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.24 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وای اف ای مانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای اف ای مانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  62.73 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وای اف ای مانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به وای اف ای مانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 30.89 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف ای مانی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.37  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف ای مانی، 18.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف ای مانی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف ای مانی، 18.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف ای مانی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف ای مانی،  18.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف ای مانی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف ای مانی،  18.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف ای مانی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف ای مانی،  18.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف ای مانی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف ای مانی،  18.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف ای مانی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف ای مانی،  18.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وای اف ای مانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین