وای اف دای. فایننس

YFDAI.FINANCE
نرخ فعلی:: 206.69 4.19
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 206.69 4.19

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 206.69 4.19

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وای اف دای. فایننس

در حال حاضر قیمت وای اف دای. فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وای اف دای. فایننس 206.69 دلار می باشد

قیمت وای اف دای. فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وای اف دای. فایننس روز گذشته برابر با 212.9 دلار بود

قیمت وای اف دای. فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وای اف دای. فایننس نسبت به روز گذشته 6.21 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت وای اف دای. فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وای اف دای. فایننس برابر با 214.78 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وای اف دای. فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

215.51 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وای اف دای. فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

206.25 دلار

قیمت وای اف دای. فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف دای. فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 293.31 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 29.53 درصدی یا 86.62 دلار وای اف دای. فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وای اف دای. فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف دای. فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 307.49 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.78  درصدی یا 100.8 دلار وای اف دای. فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وای اف دای. فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف دای. فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 860.899531 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 75.99 درصدی یا 654.209531 دلار وای اف دای. فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وای اف دای. فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف دای. فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 مرداد 1400  با رقم 685.649984 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.85 درصدی یا 478.959984 دلار وای اف دای. فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وای اف دای. فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای اف دای. فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 بهمن 1399  با رقم 2,530.464407 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 91.83 درصدی یا 2,323.774407 دلار وای اف دای. فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وای اف دای. فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وای اف دای. فایننس برابر است با 13,803.864322 دلار که در تاریخ چهارشنبه 4 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وای اف دای. فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وای اف دای. فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.098469 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وای اف دای. فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای اف دای. فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 32.78 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وای اف دای. فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای اف دای. فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 75.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وای اف دای. فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای اف دای. فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  69.85 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وای اف دای. فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به وای اف دای. فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 91.83 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف دای. فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف دای. فایننس، 32.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف دای. فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف دای. فایننس، 32.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف دای. فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف دای. فایننس،  32.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف دای. فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف دای. فایننس،  32.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف دای. فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف دای. فایننس،  32.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف دای. فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف دای. فایننس،  32.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای اف دای. فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 43.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای اف دای. فایننس،  32.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وای اف دای. فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین